زعفران

زعفران نگین کاویانی (خاتم)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۷۲,۰۰۰ تومان ۶۵,۶۰۰ تومان
زعفران نگین کاویانی (آذین)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۸,۳۰۰ تومان ۱۶,۹۰۰ تومان
زعفران نگین کاویانی (کریستال)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۷,۲۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
زعفران نگین کاویانی (ساده)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۶۷,۶۰۰ تومان ۶۱,۳۰۰ تومان
زعفران دسته دلباز
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۶۲,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
زعفران سرگل دلباز
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۷۳,۰۰۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان
زعفران سرگل سرایان باباکدخدا
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
زعفران دسته سرایان باباکدخدا
%16
%16
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۶۱,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
زعفران دسته تربت باباکدخدا
%16
%16
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۶۱,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
زعفران سرگل تربت باباکدخدا
%15
%15
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
سبد خرید مورد حذف شده. لغو
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.