بادام

بادام پوست نازک
%24
%24
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
بادام سنگی
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا