زعفران

هاون چوبی
%13
%13
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران نگین کاویانی (خاتم)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (آذین)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۷۰,۴۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (کریستال)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۶۹,۳۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (ساده)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران دسته دلباز
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل دلباز
%5
%5
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل سرایان
%5
%5
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته سرایان
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته تربت
%9
%9
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران سرگل تربت
%5
%5
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا