زعفران

هاون چوبی باباکدخدا
%13
%13
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران نگین کاویانی (خاتم)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (آذین)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۷۰,۴۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (کریستال)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۶۹,۳۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (ساده)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران دسته دلباز
%30
%30
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل دلباز
%10
%10
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۸۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل سرایان باباکدخدا
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۶۳,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته سرایان باباکدخدا
%16
%16
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۴,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته تربت باباکدخدا
%16
%16
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران سرگل تربت باباکدخدا
%15
%15
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۱۲۶,۰۰۰ تومان ۹۹,۸۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
سبد خرید مورد حذف شده. لغو
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.