نوبابه

پسته تر و تازه
%10
%10
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
170.000 تومان 150.000 تومان
خرید عناب تازه
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
66.000 تومان 55.000 تومان