عناب

عناب مجلسی
محل تولید : خراسان جنوبی
۸۲.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
عناب درمانی
%20
%20
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۲۵.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درهم درشت
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درشت و اعلا
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۲۹.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا