تک متغیره

حبه عناب و زردآلو
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
دستمال آشپزخانه
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۶,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
دستمال آشپز خانه
50 در 75
حوله حمام بزرگترا
%8
%8
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
حوله حمام بزرگتر ها
100 در 200
حوله حمام بچه ها
%11
%11
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۸۲,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان
حوله حمام بچه ها
70 در 140
حوله حمام کوچولو ها
%9
%9
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۵۷,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
حوله حمام کوچولو ها
110 در 60
حوله دست و صورت کوچولو ها
%15
%15
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت کوچولو ها
35 در 50
حوله دست و صورت بچه ها
%15
%15
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۱,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بچه ها
50 در 50
حوله دست و صورت بزرگترا
%11
%11
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بزرگترا
50 در 75
حبه عناب و زنجبیل
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زرشک
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و دارچین
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه زردآلو ناناب
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
هاون چوبی باباکدخدا
%13
%13
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه سنجد ناناب
%6
%6
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت ناناب
%6
%6
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب ناناب
%6
%6
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته دلباز
%30
%30
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زرشک شاخه ای تازه
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
سبد خرید مورد حذف شده. لغو
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.