زرشک

زرشک پفکی
محل تولید : خراسان جنوبی
۷۹.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک دونه انازی
%10
%10
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۷۵.۰۰۰ تومان ۶۸.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم