همیشه در دسترس
ارسال سریع و امن
خرید راحت و امن
صرفه جویی در هزینه ها
هاون چوبی
%۱۳
%۱۳
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران نگین کاویانی (خاتم)
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (آذین)
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۷۰,۴۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (کریستال)
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۶۹,۳۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (ساده)
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران دسته دلباز
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل دلباز
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل سرایان
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته سرایان
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران سرگل تربت
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
عناب مجلسی
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درمانی
%۲۰
%۲۰
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درهم درشت
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب اعلاء
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
پسته کله قوچی
محل تولید : خراسان رضوی - کاشمر - جعفرآباد
۲۶۲,۹۰۰ تومان ۲۵۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
بادام منقا
%۲۴
%۲۴
محل تولید : خراسان جنوبی
ناموجود
باباکدخدا
باباکدخدا
بادام سنگی باباکدخدا
محل تولید : خراسان جنوبی
ناموجود
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک پفکی
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
پسته اکبری خام
%۱۴
%۱۴
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
ناموجود
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک دونه انازی
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
حبه توت
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زردآلو
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زنجبیل
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زرشک
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و دارچین
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه زردآلو ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه سنجد ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
پسته تر و تازه
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک تازه و آبدار
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
خرید عناب تازه
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۶۶,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
باباکدخدا
%۲۵
%۲۵
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
tree

حوله های دستباف

دستمال آشپز خانه
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان
دستمال آشپز خانه
۵۰ در ۷۵
حوله حمام بزرگترها
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۱۴۷,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام بزرگتر ها
۱۰۰ در ۲۰۰
حوله حمام بچه ها
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام بچه ها
۷۰ در ۱۴۰
حوله حمام کوچولو ها
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۶۳,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام کوچولو ها
۱۱۰ در ۶۰
حوله دست و صورت کوچولو ها
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس مله
۳۷,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت کوچولو ها
۳۵ در ۵۰
حوله دست و صورت بچه ها
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بچه ها
۵۰ در ۵۰
حوله دست و صورت بزرگترا
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بزرگترا
۵۰ در ۷۵
tree

خبرای باباکدخدا