بستن صفحه بارگذاری
فروشگاه اینترنتی باباکدخدا
همیشه در دسترس

ارسال سریع و امن

خرید راحت و امن

صرفه جویی در هزینه ها

هاون چوبی باباکدخدا
%۱۳
%۱۳
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران نگین کاویانی (خاتم)
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (آذین)
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۷۰,۴۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (کریستال)
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۶۹,۳۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (ساده)
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران دسته دلباز
%۳۰
%۳۰
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل دلباز
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۸۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل سرایان باباکدخدا
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۶۳,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته سرایان باباکدخدا
%۱۶
%۱۶
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۴,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته تربت باباکدخدا
%۱۶
%۱۶
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران سرگل تربت باباکدخدا
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۱۲۶,۰۰۰ تومان ۹۹,۸۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
عناب فسقله دلباز
%۳۷
%۳۷
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درشت دلباز
%۲۸
%۲۸
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درمانی دلباز
%۲۵
%۲۵
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درمانی ملک خانم
%۲۵
%۲۵
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
فسقله عناب ملک خانم
%۳۷
%۳۷
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب اعلاء ملک خانم
%۲۱
%۲۱
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درشت خشک ملک خانم
%۲۸
%۲۸
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم

زرشک و پسته و بادام

بادام پوست نازک
%۲۴
%۲۴
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
بادام سنگی
محل تولید : خراسان جنوبی
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک پفکی ملک خانم
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۹۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زرشک پفکی بابا صفر علی
محل تولید : خراسان جنوبی-سربیشه - ابراهیم آباد
۷۵,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
باباصفرعلی
باباصفرعلی
زرشک شاخه ای تازه
%۲۵
%۲۵
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
پسته اکبری خام باباکدخدا
%۱۴
%۱۴
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک اناری ملک خانم
%۱۸
%۱۸
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۳,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
حبه عناب و زردآلو
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زنجبیل
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زرشک
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و دارچین
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه زردآلو ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه سنجد ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
پسته تر و تازه
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک خوشه ای آبدار
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب ترد و تازه
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۶۶,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زرشک شاخه ای تازه
%۲۵
%۲۵
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم

حوله های دستباف

دستمال آشپزخانه
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۶,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
دستمال آشپز خانه
۵۰ در ۷۵
حوله حمام بزرگترا
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
حوله حمام بزرگتر ها
۱۰۰ در ۲۰۰
حوله حمام بچه ها
%۱۱
%۱۱
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۸۲,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان
حوله حمام بچه ها
۷۰ در ۱۴۰
حوله حمام کوچولو ها
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۵۷,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
حوله حمام کوچولو ها
۱۱۰ در ۶۰
حوله دست و صورت کوچولو ها
%۱۵
%۱۵
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت کوچولو ها
۳۵ در ۵۰
حوله دست و صورت بچه ها
%۱۵
%۱۵
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۱,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بچه ها
۵۰ در ۵۰
حوله دست و صورت بزرگترا
%۱۱
%۱۱
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بزرگترا
۵۰ در ۷۵

خبرای باباکدخدا

سبد خرید مورد حذف شده. لغو
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.