محصولات

حبه عناب و دارچین
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک پفکی ملک خانم
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۷,۵۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
هاون چوبی باباکدخدا
%13
%13
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک پفکی بابا صفر علی
%5
%5
محل تولید : خراسان جنوبی-سربیشه - ابراهیم آباد
۷۵,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
باباصفرعلی
باباصفرعلی
پسته تر و تازه
%10
%10
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک خوشه ای آبدار
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب ترد و تازه
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زعفران نگین کاویانی (خاتم)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۷۲,۰۰۰ تومان ۶۵,۶۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (آذین)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۸,۳۰۰ تومان ۱۶,۹۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (کریستال)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۷,۲۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
حبه سنجد ناناب
%2
%2
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت ناناب
%2
%2
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب ناناب
%2
%2
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران نگین کاویانی (ساده)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۶۷,۶۰۰ تومان ۶۱,۳۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران دسته دلباز
%30
%30
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل دلباز
%10
%10
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۴,۹۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب فسقله دلباز
%37
%37
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درشت دلباز
%28
%28
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درمانی دلباز
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۶,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درمانی ملک خانم
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۶,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
فسقله عناب ملک خانم
%37
%37
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب اعلاء ملک خانم
%21
%21
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زعفران سرگل سرایان باباکدخدا
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۶۳,۰۰۰ تومان ۵۱,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته سرایان باباکدخدا
%16
%16
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک شاخه ای تازه
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زعفران دسته تربت باباکدخدا
%16
%16
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران سرگل تربت باباکدخدا
%15
%15
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۶۳,۰۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
پسته اکبری خام باباکدخدا
%14
%14
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک اناری ملک خانم
%18
%18
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درشت خشک ملک خانم
%28
%28
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
سبد خرید مورد حذف شده. لغو
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.