محصولات

بادام پوست نازک
%24
%24
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
بادام سنگی
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زردآلو
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
دستمال آشپزخانه
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۶,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
دستمال آشپز خانه
50 در 75
حوله حمام بزرگترا
%8
%8
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
حوله حمام بزرگتر ها
100 در 200
حوله حمام بچه ها
%11
%11
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۸۲,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان
حوله حمام بچه ها
70 در 140
حوله حمام کوچولو ها
%9
%9
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۵۷,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
حوله حمام کوچولو ها
110 در 60
حوله دست و صورت کوچولو ها
%15
%15
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس مله
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت کوچولو ها
35 در 50
حوله دست و صورت بچه ها
%15
%15
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۱,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بچه ها
50 در 50
حوله دست و صورت بزرگترا
%11
%11
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بزرگترا
50 در 75
حبه عناب و زنجبیل
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زرشک
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و دارچین
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه زردآلو ناناب
%8
%8
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک پفکی ملک خانم
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۹۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
هاون چوبی
%13
%13
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک خوشه ای آبدار
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب ترد و تازه
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۶۶,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زعفران نگین کاویانی (خاتم)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (آذین)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۷۰,۴۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران نگین کاویانی (کریستال)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۶۹,۳۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
حبه سنجد ناناب
%6
%6
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت ناناب
%6
%6
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب ناناب
%6
%6
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران نگین کاویانی (ساده)
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-شهرستان فردوس
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان
کاویانی
آقای کاویانی
زعفران دسته دلباز
%30
%30
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل دلباز
%10
%10
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۸۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
فسقله عناب دلباز
%37
%37
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۴۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب مجلسی
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درمانی دلباز
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
عناب درمانی ملک خانم
%20
%20
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
فسقله عناب ملک خانم
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب اعلاء ملک خانم
%3
%3
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زعفران سرگل سرایان
%15
%15
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۶۳,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته سرایان
%16
%16
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۴,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک شاخه ای تازه
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زعفران دسته تربت
%16
%16
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران سرگل تربت
%15
%15
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۱۲۶,۰۰۰ تومان ۹۹,۸۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
پسته اکبری خام
%14
%14
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک اناری ملک خانم
%18
%18
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۳,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درشت خشک ملک خانم
%28
%28
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۷۸,۰۰۰ تومان ۷۳,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم